Palladas on Man’s Unfortunate State, Translated, Footnote

δακρυχέων γενόμην, καὶ δακρύσας ἀποθνῄσκω:
δάκρυσι δ᾽ ἐν πολλοῖς τὸν βίον εὗρον ὅλον.
ὦ γένος ἀνθρώπων πολυδάκρυτον, ἀσθενές, οἰκτρόν,
φαινόμενον κατὰ γῆς, καὶ διαλυόμενον.

W. R. Paton, The Greek Anthology, Vol. 4, 10.84.

Go back